Inhoudsopgave

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden op al onzer producten, ongeacht of deze via deze website, via publiekelijke sites als marktplaats of via andere wegen worden verstrekt of gekocht. Deze algemene voorwaarden zijn ook van kracht zodra wij, in onderling overleg, voor u de bestelling hebben geregeld via de website. Zowel klant, als leverancier zijn onoverkomelijk verbonden aan deze algemene voorwaarden en dienen zicht ten alle tijden hieraan te houden.

Hello2u© is (samen met Stokhout© en Huishoudjes© ) een handelsnaam van Drab VOF©.

Verzendingen:
Kleinere producten worden verzonden in bubbelenveloppen. Grotere verzendingen worden verpakt in kartonnen dozen of koerierszakken. Om het milieu te sparen en tevens de verzendkosten te drukken hergebruiken wij dozen welke wij verzamelen. Dit zijn gewoon nette, correcte kartonnen dozen. Echter kan er een ander opschrift op het karton staan. Ongeacht de herkomst van deze dozen; het betreffen alleen nette, schone dozen.

De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren en/of invullen van zijn of haar adres gegevens. Kosten of schade veroorzaakt door verkeerd opgegeven (adres)gegevens vallen onder de verantwoording van de klant (koper).

Verzend- & verwerkingstijd:
Bestellingen worden binnen 1 tot 3 werkdagen, na ontvangst van betaling verzonden. De verwerkingstijd is dus maximaal 3 werkdagen na ontvangst van betaling. De verzendduur kan variëren. Normaal betreft dit 1-2 werkdagen na afgifte op postkantoor, maar dit is geheel afhankelijk van het postbedrijf. Op zaterdag, zondag en maandag worden geen bestellingen verzonden.

Retourzendingen:
Het retour sturen van gekochte artikelen is alleen mogelijk in ongeopende of verzegelde verpakking èn alleen na onderling overleg met Hello2u. Conform wettelijke bepalingen heeft u 14 dagen bedenktijd, Binnen deze periode van 14 dagen bent u gerechtigd het product retour te zenden zonder opgave van reden, mits ongebruikt, ongeopend en onbeschadigd. Voor het retourneren van beschadigde producten gelden andere regels; zo ook voor geopende verpakkingen.

Geopende verpakkingen, gebruikte producten of producten waarvan de tags (labels) verwijderd zijn kunnen alleen retour gezonden worden (wederom alleen na onderling overleg) indien het product overduidelijk niet voldoet aan de verwachtingen of geheel anders is dan op de website beschreven. Op deze producten zijn de ` 14 dagen bedenktijd zonder reden van opgaaf ` niet van toepassing, maar gelden onderstaande regels.

Terugbetalingen, indien hier sprake van is, geschieden in de vorm van een kortingscode/cadeaubon te spenderen in de Hello2u Webshop.

Kledingstukken (waaronder petten en mutsen) kunnen om hygiënische redenen niet geretourneerd worden.

Extra informatie, naast de informatie verstrekt in deze algemene voorwaarden, vindt u hier: Verzend- & Betaalkosten (individuele pagina op deze website)

Schade en diefstal:
Hello2u is niet verantwoordelijk voor schade, verlies, diefstal of onvolkomenheden aan het verkochte product ontstaan door externe factoren of veroorzaakt door derden. Denk bijvoorbeeld aan schade tijdens (onverzekerde) verzending, verlies/diefstal van poststukken of van delen / inhoud van poststukken.

Heeft u een beschadigd of kapot produkt ontvangen? Neem dan in eerste instantie contact met ons op binnen 2 dagen na ontvangst van het product.
De afhandeling hangt af van de schade, van de veroorzaker en van het product.
Alle schades en klachten worden uitsluitend per email afgehandeld. Telefonisch behandelen wij geen klachten of problemen.

Na de, in deze algemene voorwaarden, gestelde periodes vervallen alle vormen van garantie, teruggave e.d.

Raakt uw product verloren tijdens verzending, wordt de inhoud gestolen of raakt deze beschadigd? Dan is de afhandeling hiervan afhankelijk van de verzendmethode. Bij onverzekerde verzending is de klant altijd verantwoordelijk voor de verzending. Verloren of gestolen poststukken zijn dan voor eigen risico.

Verzekerde verzending
Indien u wenst gebruik te maken van verzekerde verzending dan dient u dit alvorens het betalen van de bestellen aan te geven. Wij passen de factuur dan aan. Let op: verzekerde verzending is duurder dan onverzekerde verzending. U kunt bij het bestellen nu ook kiezen voor verzekerde verzending.

Afhalen aan huis
Wij proberen maximaal drie keer, per email, contact met u op te nemen om een afhaaldatum te plannen. Mochten deze pogingen onbeantwoord blijven, dan wordt de bestelling maximaal 14 dagen bewaard ingaande vanaf de datum waarop de derde email is verzonden. Na deze periode wordt uw bestelling doorverkocht zonder teruggave van het door u betaalde bedrag. Wenst u daarna alsnog de bestelling af te halen, dan wordt €2,50 opslagkosten in rekening gebracht per periode 7 dagen verstreken na de derde poging contact met u op te nemen. Mits u product nog niet doorverkocht is.
Afhalen aan huis is uitsluitend mogelijk op de afgesproken datum en tijdstip en na ontvangst van betaling. Komt u op een ander tijdstip of een andere datum dan kunnen wij u niet van dienst zijn. U kunt ook niet uitzoeken aan huis; alleen aankopen geschieden via de website.
Indien u afhalen aan huis verkiest, dan vervalt de 14 dagen wettelijke bedenktijd voor aankopen op afstand. U kunt immer het product zien, voelen en controleren bij het afhalen.

Kwaliteit:
Wij doen onze uiterste best kwalitatief hoogstaande producten verkopen. Zodoende worden al onze producten voor verkoop getest en/of gecontroleerd. Ofwel alles wordt nagekeken alvorens wij het versturen.
Mits anders aangegeven worden vrijwel alle producten verkocht zonder verpakking. U bent zelf verantwoordelijk na te gaan of een gekocht product of stuk speelgoed geschikt is voor uw kind of voor de ontvanger van het product.
Al onze producten zijn direct van de fabriek, echter zonder originele verpakking om in de inkoopkosten en verschepingskosten te drukken.
Bij sommige knuffels is de detaillering met vilt aangebracht. Tijdens verzenden en verpakking wilt dit wel eens vouwen of kreuken. De klant dient hier rekening mee te houden indien gekozen wordt voor verzending.

Knuffels kunnen 10% afwijken van de gestelde maatvoering in de artikelomschrijving.

Facturatie & verwerkingskosten:
Wanneer u als klant akkoord gaat met een geleverde offerte cq. prijsopgave of indien een koop, bijvoorbeeld per email, wordt gesloten met Hello2U, dan geldt deze koop als officieel bevestigd. Dit geldt ten alle tijde, ook wanneer nog geen betalingsgegevens verzonden zijn. Simpel gezegd: akkoord = akkoord.
Indien u als klant na het desbetreffende akkoord toch wenst de koop te ontbinden, zonder dat hier een geldige, gegronde reden voor is, dan zitten hier kosten aan vast. Deze kosten bedragen eenmaal €1,75 plus €0,75 per email na de eerste email verzonden door Hello2U betreffende de afgesloten overeenkomst.
Deze regel is van toepassing op klanten welke tientallen mailtjes sturen, dan de koop bevestigen en als volgt niets betalen of laten horen.

Voorraad:
Wij doen onze uiterste best de voorraad kloppend te houden. Helaas zijn fouten menselijk en kan er wel eens een foutje in sluipen. Blijkt het bestelde product niet voorradig dan zal in overleg met de klant één van onderstaande opties gekozen worden:
- gehele levering later verzenden zodra niet-voorradige product weer op voorraad is.
- voorradige artikelen verzenden, prijs niet voorradige product terugbetalen in de vorm van een kortingscode te spenderen op de website bij het plaatsen van een nieuwe bestelling. De eaarde van deze code is de prijs van het product +25%. Deze code kan niet worden gebruikt op de betreffende order.
- de klant kiest een ander product met dezelfde prijs.
Het separaat nazenden van een niet-voorradig artikel is prijs-technisch niet mogelijk. (de kosten van het verzenden wegen niet op tegen de verkoopprijs).

Nieuwsbrief:
Aanmelding voor de nieuwsbrief worden in vertrouwen behandeld. Uw gegevens worden niet verspreid naar derden. Aanmeldingsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.
De klant kan, bij het afronden van de koop, ervoor kiezen zich aan te melden voor de nieuwsbrief. Indien Hello2u voor de klant de bestelling plaatst, dan wordt u automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief.
Geen nieuwsbrief: u kunt u ten alle tijden, in de ontvangen nieuwsbrief, afmelden voor verdere nieuwsbrieven.

Bestelling annuleren:
Indien u een geplaatst, nog niet geleverde bestelling (2 artikelen of minder) wenst te annuleren, dan is dit mogelijk zonder reden van opgaaf en zonder extra kosten. Echter, bij grote, nog niet geleverde, bestellingen (meer dan 2 artikelen), of bij meerdere bestellingen over een periode van maximaal 2 weken, zijn wij genoodzaakt verwerkings- & adminstratiekosten te rekenen. Deze kosten bedragen €1,00 per geannuleerd product + €0,75 per order. (annuleringskosten van 2 orders met opgeteld 3 producten bedragen dan 3x €1,00 + 2x €0,75 = €4,50)

Retourbeleid:
Er zijn diverse retour-scenario`s:
1- retour binnen 14 dagen bedenktijd: volledige aankoopbedrag terug
2- retour kapot of incorrect geleverd product binnen 2 dagen: zie onder
3- retour product kapot gegaan binnen 14 dagen na levering: zie onder
4- retour meer dan 14 dagen na levering

1- Indien u uw bestelling wenst te retourneren naar aanleiding van de 14 dagen bedenktijd, dan heeft u recht op teruggave van alle initiële kosten (denk aan verzendkosten en betaalkosten). Gemaakte verzendkosten voor retourneren zijn voor eigen rekening. Retourverzending dient op dezelfde wijze te geschieden als de verzendmethode gebruikt door Hello2u. De verzender is altijd zelf verantwoordelijk voor de verzending. Bij gedeeltelijke retourzending heeft de klant alleen recht op terugbetaling van het aankoopbedrag van de retour gezonden producten. Verzendkosten en betaalkosten worden in dit geval niet vergoed.

2- Is uw bestelling of een deel van uw bestelling kapot of incorrect geleverd? Dan heeft u 2 dagen de tijd om hierop te reageren. Beschrijf in een email de problemen, maak direct foto`s en vermeld uw ordernummer. Per bestelling wordt gekeken wat de beste oplossing is. Indien het een gedeelte van de bestelling betreft, dan worden verzendkosten niet vergoed.

3- Indien een product binnen 14 dagen na ontvangst kapot gaat tijdens het gebruik hiervan, bijvoorbeeld tijdens het spelen, dan wordt per geval bekeken hoe dit wordt opgelost. Bijkomende schades, dus schades aan andere producten of spullen worden niet vergoed. Voorgaande is geen garantie dat wij geld teruggeven of de schade in behandeling nemen. Wij bekijken een tegemoetkoming op zijn plek is, daarna bepalen wij welke acties verder ondernomen worden.

4- Ná 14 dagen vervallen alle garanties.

Bent u niet tevreden over het geleverde product, en wij beamen, na eigen controle (dit kan ook middels email contact en foto`s), dit probleem; dàn wordt u vrijgesteld van de gemaakte kosten (voor verzending alleen indien het de gehele verzending betreft).
Indien u het product wenst te retourneren, dan dienen de producten in dezelfde staat bij ons aan te komen als dat wij ze aan u verzonden hebben. In dít geval bent u als klant verantwoordelijk voor de verzending en eventuele schade hieraan, diefstal of verlies.

In eerste instantie draait de klant op voor de kosten van deze retourzending (deze kunnen niet hoger zijn dan de door ons berekende verzendkosten). Indien wij de retourzending in goede orde ontvangen, wordt het product grondig geïnspecteerd. Indien blijkt dat het produkt onterecht retour gezonden is sturen wij het product (in overleg) weer terug: kosten koper.

Als blijkt dat het produkt inderdaad stuk of beschadigd door ons verzonden is, en wij dus aantoonbaar in gebreke zijn gebleven, dan zullen wij contact met u opnemen om een regeling te treffen. Bijvoorbeeld geld terug in de vorm van een kortingscode; incl. de door u gemaakt verzendkosten (indien verder geen andere producten geleverd zijn). Of wij sturen u een nieuw exemplaar toe en vergoeden de door u betaalde verzendkosten. Voorgenoemde zijn mogelijkheden. De daadwerkelijke afhandeling wordt per bestelling bekeken en afhandelingen van verschillende bestellingen kunnen niet met elkaar vergeleken worden.

Heeft u een product ontvangen welke niet naar tevredenheid is; het product is beschadigd of compleet anders dan aangegeven op de website, maar de periode van 3 en/of 14 dagen na ontvangst van het produkt is reeds verstreken, dan gelden natuurlijk andere regels. In feite gaat u, na deze periode van 14 dagen, stilzwijgend akkoord met hetgeen geleverd is. In dit geval zijn wij niet verplicht om tot een oplossing te komen. Echter is dit natuurlijk wel bespreekbaar en wordt dit per geval bekeken. Bij gedeeltelijke retourzending heeft de klant alleen recht op terugbetaling van het aankoopbedrag. Verzendkosten worden in dit geval niet vergoed.

Heeft u het defect zelf veroorzaakt, dan dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de retourzending en/of vervanging van dit product. Ook indien dit binnen 2 dagen na ontvangst van het product gebeurt, maar te laat gemeld wordt.

Wanneer het opsturen van een nieuwe product niet opweegt tegen de bijhorende verzendkosten, dan gaan wij over op het terugbetalen van het aankoopbedrag in de vorm van een kortingscode/cadeaubon te spenderen in de Hello2u Webshop. Bovenstaande beslissing is in handen van Hello2u en is onbetwistbaar..

Let op! U heeft 2 dagen, na ontvangst van het product, de tijd om te reageren op een kapot, beschadigd of afwijkend product. Na deze periode van 2 dagen wordt het probleem beschouwd als `schade opgelopen tijdens het spelen/gebruik. Ook wanneer het een cadeau betreft voor een derde.`d


Bestelling niet ontvangen
De kans bestaat altijd dat een verzending/bestelling zijn eindbestemming niet bereikt. Als webwinkel hebben wij er geen baat bij bestellingen niet te verzenden. Zodoende is het aannemelijk dat wij alle te verzenden orders ook daadwerkelijk verzenden.

Is uw bestelling kwijtgeraakt? De kans is groot dat deze in een andere posttraject terecht is gekomen, bijvoorbeeld door het opgeven van een foutief adres, een te kleine brievenbus of andere oorzaken. Dit traject kan een langere periode in beslag nemen. Zodoende kan pas na deze periode bekeken worden of uw poststuk ècht kwijtgeraakt is, of dat deze retour afzender is gegaan. Tot die tijd kan helaas geen actie ondernomen worden in vorm van terugbetaling of het toezenden van een vervangend exemplaar.


Contact:
Als webwinkel hebben wij geen winkel-adres. Afhalen aan huis is helaas geen optie.
Alle vormen van contact vinden zoveel mogelijk plaats via e-mail. Dit is voor beide partijen de beste oplossing aangezien het geheel dan zwart-op-wit staat. Op deze manier kunnen fouten en/of miscommunicaties zo veel mogelijk voorkomen worden.
Schades, klachten en problemen worden uitsluitend afgehandeld via email. Telefonisch nemen wij deze niet in behandeling.
Onze bedrijfsgegevens zijn te vinden onder `Hello2u Webwinkel`


Rechten:
Foto`s, afbeeldingen en logo`s gebruikt op deze website zijn het directe bezit van Hello2u. Onrechtmatig gebruik hiervan, zonder toestemming, staan wij niet toe. Wij zullen er dan ook voor zorgen dat imitatie en duplicatie met alle mogelijke middelen bestreden worden. Dit alles om onduidelijkheden te voorkomen.


Door het plaatsen van een bestelling bij Hello2u gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden. Lees deze daarom eerst goed door alvorens u de koop afrond.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
 • Verzending in NL en naar buitenland
 • Betalen met iDEAL
 • Betalen met Paypal
 • Buitenland betalen
 • Buitenland betalen
 • Stokhout: knutselspullen en decoratiematerialen
 • DIRECT ebanking

Aanbieding

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Gastenboek

 • 07-03-2017 - Erg leuke site met leuke artikelen.
  Bedankt voor de goede service...  lees meer
 • 23-02-2017 - Ik heb een verzameling van 32 knuffels, bijna allemaal hier...  lees meer
 • 02-04-2016 - Leuke site ook snel binnen bedankt lees meer
Plaats een bericht
© 2009 - 2019 hello2u | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals Trustpilot. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.